Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Wyjazdowa karta zdrowia

 

WYJAZDOWA KARTA ZDROWIA

Imię dziecka:.............................................................................................................................

 

Nazwisko:.................................................................................................................................

 

Telefon całodobowy:.................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Uczulenia:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Co podać w razie :

 

  • Temperatury

...................................................................................................................................................

  • Wymiotów

...................................................................................................................................................

  • Biegunki

...................................................................................................................................................

 

Przeciwwskazania:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Typowe objawy „przychorobowe”:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Uwagi:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

......................................................                   

Data                                                                            .................................................................

                                                                                                        Podpisy rodziców