Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Pobieranie kart na nowy rok dla dzieci uczęszczających do przedszkola

 

UWAGA !!!

BARDZO PROSZĘ, ABY RODZICE, KTÓRZY CHCĄ POTWIERDZIĆ UCZĘSZCZANIE SWOICH DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA OD NOWEGO ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2018/2019

WYPEŁNILI POBRANĄ ZE STRONY KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

TERMIN SKŁADANIA KART WYZNACZONY JEST DO 02 MARCA 2018

NIEZŁOŻENIE KARTY W TERMINIE RÓWNOZNACZNE JEST Z AUTOMATYCZNĄ REZYGNACJĄ Z MIEJSCA I SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW OD WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

Przyjęcie dziecka od nowego roku szkolnego zależne jest w dużej mierze od współpracy rodziców z przedszkolem zgodnie z punktami ujętymi w Regulaminie Przedszkola (m.in. współpraca z przedszkolem nad wychowaniem dziecka, uczęszczanie raz w miesiącu na Msze Święte Przedszkolne, uczestnictwo rodziców w zebraniach przedszkolnych, nie przestrzeganie rozkładu dnia – spóźnianie się lub zbyt późne odbieranie dziecka do domu, terminowe uiszczanie opłat przedszkolnych).

  Przypominamy, że jest możliwość nie przyjęcia dziecka od nowego roku, jeżeli rodzice nie współpracowali.

 PO ZŁOŻENIU KART PRZEZ RODZICÓW RADA PEDAGOGICZNA BĘDZIE DECYDOWAŁA O PRZYJĘCIU DZIECKA OD NOWEGO ROKU