Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw „Abyśmy byli jedno” (16-19.03.2014)

Po raz 4 w historii naszego przedszkola zorganizowałyśmy rekolekcje dla rodziców. Mając kontakt z młodymi małżeństwami bardzo aktywnymi zawodowo a także zauważając problemy współczesnych rodzin, trudności w komunikacji, wierności, obserwując wielką walkę duchową o rodzinę żyjącą na co dzień z Bogiem, chciałyśmy im pomóc, proponując czas na spotkanie z Bogiem.

Swoim pragnieniem i pomysłem podzieliłyśmy się z grupą rodziców przedszkolnych, którzy zaangażowani są we wspólnotę Domowego Kościoła. To oni podjęli pomysł i zorganizowali wszystko, aby to Boże dzieło mogło się dokonywać… a działo się wiele…

Przed rekolekcjami porozsyłaliśmy do zgromadzeń klauzurowych prośbę o modlitwę
w intencji tych rekolekcji, by rodzice powierzonych nam dzieci znaleźli czas, by przyszli, otworzyli się na działanie Ducha Świętego i potrafili później dawać świadectwo o Bogu, Jego Miłości w szarej codzienności tak względem siebie, jak przede wszystkim względem swych dzieci bo „wiara przekazywana umacnia się”.. Po doświadczeniu ostatniego roku wiedziałyśmy jedno, że jest bardzo potrzebne duże zaplecze modlitewne bo zły duch robi wszystko by przeszkodzić rodzicom i nam w tym Bożym dziele.

Każda z przedszkolnych rodzin otrzymała imienne, indywidualne zaproszenie na te rekolekcje. Poprosiłyśmy ich aby zatroszczyli się o swojego współmałżonka i pomogli mu znaleźć czas dla Boga, dla siebie i dla ich małżeństwa. To spotkanie u stóp Pana miało być
(i wierzymy, że tak właśnie było) swoistym podładowaniem duchowych akumulatorów każdego męża, żony, rodzica i ponownym umocnieniem ich więzi małżeńskiej.

Aby umożliwić rodzicom przyjście na rekolekcje zorganizowaliśmy opiekę nad dziećmi, którą sprawowała s. Rachela przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w Otwocku, którzy bardzo licznie włączyli się w to rekolekcyjne dzieło dla dzieci. a rodzice nie mając już żadnej wymówki mogli spokojnie przeżywać swoją małżeńską drogę rekolekcyjną.

Rekolekcje odbyły się w dniach 16-19 marca 2014 r. i poprowadził je ks. Tomasz Zaczkiewicz SAC (proboszcz pallotyńskiej parafii na Skaryszewskiej w Warszawie) a ich myślą przewodnią były słowa  „ABYŚMY BYLI JEDNO”.

Każdy dzień rekolekcyjny zaczynał się od wprowadzenia w tematykę danego dnia
i przypomnienie odkrytych prawd z poprzednich dni, bardzo wartościowe i przekonujące było to, że wprowadzenia te prowadzili sami rodzice, znani szerszemu gronu zebranych. Każdego dnia po wprowadzeniu było mówione przez jedną z rodzin przedszkolnych świadectwo ich życia małżeńskiego. Małżonkowie dzielili się tym, jak udaje im się żyć z Bogiem w codzienności, jak walczą o swoją wierność, miłość, wiarę. Słowa świadectwa przemawiały do pozostałych słuchających małżeństw, bo każdy w swoim życiu zmaga się z wiarą, wiernością, uczciwością... a świadectwa pokazywały, że w tej walce nikt kto zawierzył i zaufał Bogu nie pozostaje sam.

1 dzień 16.03.2014 (niedziela) - „Miłość Boża jako źródło jedności małżeńskiej” godz. 13.45 – 15.30.

Tego dnia była sprawowana wspólna Eucharystia razem z dziećmi. Po Eucharystii dzieci wyszły z kaplicy na swoją część rekolekcyjną a rodzice uczestniczyli w nauce rekolekcyjnej
i świadectwie  wygłoszonym przez młode małżeństwo, które dzieliło się swoją codzienną walką o zgodę i jedność w małżeństwie, którą razem wypraszają u Boga na kolanach
w codziennej wspólnej, wieczornej modlitwie.

2 dzień 17.03.2014 (poniedziałek) - „Przebaczenie – warunkiem jedności w małżeństwie” godz. 18.00 – 20.00.

Ten dzień był dla wielu osób bardzo ważny i jednocześnie trudny – dotyczył przebaczenia. Po nauce rekolekcyjnej był czas na świadectwo młodego małżeństwa, które dzieliło się swoim doświadczeniem życia sakramentami a szczególnie sakramentem pojednania, który cementuje wzajemne przebaczenie małżonków. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu małżeństwa zostały poproszone o wypisanie na specjalnie przygotowanych kartkach tego, za co chcą przeprosić swojego współmałżonka. Po napisaniu wymieniali się ze sobą kartkami. Był to czas wielkiego wzruszenia… i łaski wzajemnego wybaczenia… Na koniec dnia każdy miał możliwość  skorzystania z Sakramentu Pojednania. To było niesamowite doświadczenie kiedy większość ludzi skorzystała z sakramentu Pojednania… dało się wyczuwać niejako namacalnie działanie Ducha Świętego i przebaczającą Moc i Miłość Boga.

3 dzień 18.03.2014 (wtorek) - „Dialog jako droga do budowania jedności małżeńskiej” godz. 18.00 – 20.00.

Kolejny dzień rekolekcyjny był swoistą szkołą dialogu małżeńskiego. Dzień ten był bardzo bogaty w treści. Małżeństwa „uczyły” się na nowo rozmawiać ze sobą zapraszając do tego spotkania Boga. Po nauce rekolekcyjnej i świadectwie, każde małżeństwo podchodziło procesyjnie do ołtarza, by otrzymać świecę dialogową do małżeńskiej rozmowy w domu jako symbol zasiadającego do wspólnej rozmowy Chrystusa. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu małżeństwa przygotowywały się do wspólnej modlitwy wstawienniczej. Obecnych było 14 grup modlitwy wstawienniczej, które starały się omadlać każde małżeństwo i rozeznawać ich życie małżeńskie, rodzinne, rodzicielskie, zawodowe…
w świetle Słowa Bożego.

4 dzień 19.03.2014 (środa – Uroczystość Św. Józefa) – „I ślubuję Ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską…” godz. 18.00 – 20.00.

Ostatni dzień rekolekcji był punktem kulminacyjnym dla wszystkich małżeństw. Na początku było świadectwo małżeństwa, które miało za sobą wielki kryzys, udało im się jednak go przezwyciężyć mocą i siłą sakramentu małżeństwa. To niesamowite jak wielu ludzi walczy
o swoje małżeństwa… jak wkładają w to wiele wysiłku i modlitwy…

Podczas Eucharystii w Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca małżonkowie mieli możliwość znów na nowo odnowić swoje przysięgi małżeńskie. Każdy z mężczyzn wręczył swojej żonie bukiet kwiatów i stojąc naprzeciw siebie małżonkowie ślubowali sobie nawzajem… scena ta była bardzo wzruszająca dla każdej osoby. Bardzo wzruszającym momentem było przyjęcie Komunii Świętej, kiedy to małżonkowie razem podchodzili i przyjmowali Chrystusa do swojego serca i swojego małżeństwa oraz zapraszali Go na nowo do swojego życia, rodziny 

i pracy. Uroczystość ślubną podkreśliła swoją grą s. Gregoria, która podczas dziękczynienia zagrała na wiolonczeli Ave Maria Schuberta, a na sam koniec Eucharystii zagrała na organach Marsza Mendelsona.

Czas rekolekcji był czasem bardzo bogatym w łaski i dary…

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które swoją modlitwą, ofiarą, postem wspierały to Boże dzieło. Walka była ogromna czuło się działanie złego ducha, „który jak lew ryczący krążył szukając kogo by pożreć”. Wiele osób mówiło jak wielką walkę musiało stoczyć z samymi sobą, małżonkiem, rodziną, pracą by przyjść i otworzyć się na działanie Ducha Świętego i za tą duchową ochronę modlitewną bardzo serdecznie dziękujemy.

ABY WE WSZYSTKIM BYŁ BÓG UWIELBIONY

Zdjęcia dostępne są TUTAJ