Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Msza św. na zakończenie roku (9.06.2013)

 Dnia 9 czerwca w niedzielę wraz z rodzinami z naszego przedszkola celebrowaliśmy ostatnią w tym roku szkolnym mszę św. przedszkolną.

Dzieci przyniosły własnoręcznie wykonane rysunki lub zabawki, których używały w ciągu roku. Był to gest symboliczny jako dziękczynienie Bogu za wszystko co nas spotkało.

Był to dzień szczególny dla rodzin, których dzieci odchodzą już do szkół, gdyż wspólnie poświęciliśmy ich opiece Najświętszego Serca Jezusa.

Po Mszy św. s. Debora wręczyła dzieciom dyplomiki za udział w całorocznej katechizacji. Wspólnie podziękowaliśmy Panu Bogu za cały rok szkolny i prosiliśmy Go o łaski na czas wakacji.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ