Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Triduum Paschalne (25-27.03.2013)

W okresie Wielkiego Postu, starałyśmy się ukazywać dzieciom Chrystusa jako Dobrego Pasterza i Zbawiciela, który umarł za nas z miłości abyśmy mogli być z Nim w niebie
i dlatego poszukuje nas jako swoich „zaginionych owiec”. W pierwsze dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę) przygotowywaliśmy się szczególnie do Świąt Wielkiej Nocy, poprzez świętowanie z dziećmi Triduum Paschalnego.

W Wielki Poniedziałek przeżywaliśmy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Czwartku - Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii. Wspólnie z dziećmi czytaliśmy fragmenty z Ewangelii ukazujące Ostatnią Wieczerzę. Rozmawialiśmy o kapłanach
w kościele, ich misji i posłudze, a podczas wspólnej modlitwy dziękowaliśmy Bogu za ich powołanie. Następnie wspólnie z dziećmi przygotowywaliśmy ucztę podczas, której dzieliliśmy się chlebem i sokiem winogronowym na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

W Wielki Wtorek przeżywaliśmy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Piątku - Tajemnice Męki i Śmierci Pana Jezusa. Rozważaliśmy Drogę Krzyżową chodząc wokół domu zakonnego wraz z przyniesionymi przez dzieci krzyżami. Wspólnie z dziećmi adorowaliśmy krzyż, na pamiątkę śmierci Jezusa.

W Wielką Środę przeżywaliśmy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. W tym dniu odbyła się w naszym przedszkolu swoiste świętowanie Wigilii Paschalnej i radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dzieci przyniosły z domu przygotowaną święconkę w koszyczkach i świecę od Chrztu Świętego, aby wspólnie odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Po wspólnym przygotowaniu uczty, odczytaniu fragmentu z Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, dzieleniu się jajkiem, nastąpił czas wspólnej radości. Nie zabrakło również poszukiwania na placu przedszkolnym prezentów od wielkanocnego zajączka. W tym roku poszukiwania były utrudnione, gdyż na dworze nadal panowała zima.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ