Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Zajęcia logopedyczne

Mowa stanowi o naszym człowieczeństwie. W końcu spośród wszystkich istot tylko człowiek opanował tę umiejętność. Przeprowadzono wprawdzie wiele eksperymentów na zwierzętach – były w stanie przyswoić wyrazy – ale nigdy nie udało im się opanować języka. Mowa zatem to człowiek. Stąd już bardzo blisko do konkluzji, że  brak mowy, zła mowa – dotyka najgłębszych warstw naszej osobowości – naszego człowieczeństwa.

Prawidłowy rozwój mowy wpływa na osobowość dziecka, emocje, samoocenę , kontakty ze światem, rozwój poznawczy. Dziecko, które zaczęło mówić późno, mówi nieprawidłowo, robi liczne błędy leksykalne, składniowe czy fonetyczne  - odczuwa to jako niezwykle uciążliwą przypadłość. Czuje się gorsze, inne, nie umie wyrazić tego, co myśli. Dzieci z wadami wymowy często w kontaktach z rówieśnikami narażone są na niezrozumienie, drwiny, są wykluczne z grona towarzyskiego. Są przez to sfrustrowane i jeszcze bardziej zamykają się na innych, nie dążą do kontaktu ze światem lub wręcz przeciwnie – stają się agresywne i przez nieprawidłowe zachowania  wymuszają zainteresowanie otoczenia.  Dlatego prawidłowy rozwój językowy jest tak ogromnie ważny. 

Przyczyn wad wymowy jest niezwykle dużo:  zagrożona ciąża, przedwczesny poród, leki stosowane w ciąży i w okresie dzieciństwa, nieprawidłowe karmienie i pielęgnacja w okresie niemowlęcym i późniejszym (zbyt długie karmienie piersią i butelką, stosowanie smoczka uspokajacza, płaskie ułożenie główki dziecka w łóżeczku i wózku, zbyt długie podawanie posiłków w postaci papek), wady i opóźnienia rozwojowe itd.  Te liczne przyczyny powodują z kolei nieprawidłowe oddychanie, małą sprawność ruchową narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg, zaburzony słuch fonematyczny. Osobną grupę przyczyn stanowią nieprawidłowe  wzorce wymowy w otoczeniu dziecka - wady wymowy rodziców i opiekunów.

Terapia logopedyczna  ma na celu usunięcie istniejących wad wymowy. Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a w trudnych przypadkach może trwać nawet kilka lat. Im wcześniej się zacznie ćwiczenia logopedyczne, tym lepiej dla dziecka. Łatwiej pozbyć się nieprawidłowego dźwięku, który dziecko realizowało codziennie po kilkaset razy przez kilka miesięcy niż przez kilka czy kilkanście lat.

W opracowaniach róźnych autorów można znaleźć różne normy rozwoju fonetycznego (tj. wieku, w którym dany dźwięk powinien być przez dziecko przyswojony)  – ale wszyscy autorzy są zgodni co do tego, że dziecko idące do szkoły powinno prawidłowo realizować wszystkie dźwięki – jest to podstawa do opanowania sztuki czytania i pisania. Dziecko pisze tak, jak słyszy, czyli tak, jak mówi. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby sprawić, by mowa naszych dzieci była prawidłowa. Prawidłowa – to znaczy przezroczysta, nie zwracająca uwagi na siebie samą.