Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Zasady i zwyczaje

Wypożyczanie książek i czasopism z przedszkola

Wypożyczanie książek i czasopism z przedszkola

    Kochani rodzice!!! Udostępniamy Wam mini biblioteczkę z różnego rodzaju książkami dotyczącymi wychowania, pogłębiania wiary, umocnienia więzi małżeńskich… (jest możliwość wypożyczania ich do domu po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu). Zachęcamy do...Czytaj więcej

Leki w przedszkolu

Leki w przedszkolu

1.       Każdy pracownik Przedszkola zobligowany jest do ukończenia kursu I pomocy przedmedycznej.   2.       W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka....Czytaj więcej

Dzień ulubionych zabawek

Dzień ulubionych zabawek

  Każdy piątek jest w naszym przedszkolu obchodzony jako  Dzień ulubionych zabawek . Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi by zabawki przynoszone do przedszkola przez dzieci były niedrogie. Obowiązuje u nas także zakaz przynoszenia do przedszkola w tym dniu zabawek, które wskazują na jakąś...Czytaj więcej

Czytanie bajek przez rodziców

Czytanie bajek przez rodziców

  Zachęcamy chętnych rodziców do podjęcia z nami wspólnej inicjatywy czytania dzieciom bajek w przedszkolu – codziennie od godz. 8.00 do 8.20 w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w której uczestniczymy już od prawie 5 lat. W szatni w przedszkolu jest wywieszona lista...Czytaj więcej

Nieobecności dzieci w przedszkolu

Nieobecności dzieci w przedszkolu

  Prosimy o informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. Bezpośredni telefon do przedszkola to  22 779 – 00 – 80 Prosimy dzwonić od 7.00 – 9.00  zgłaszając nieobecność dziecka....Czytaj więcej

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 – 17.00.   Dzieci przyprowadzamy do przedszkola NAJPÓŹNIEJ do godz. 8.20. Przy przyjściu dziecka do przedszkola prosimy o przyprowadzanie dziecka do sali i oddanie go pod bezpośrednią opiekę nauczyciela....Czytaj więcej

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu

W toku doświadczeń i pracy z przedszkolakami wypracowane zostały w placówce pewne zasady, które obowiązują dzieci. Co roku we wrześniu spisywany lub ustalany i przypominany jest z całą grupą tzw. kontrakt lub umowa, która ma na celu wspólne określenie pewnych reguł współżycia w grupie...Czytaj więcej

Rodzice w Anielinku

Rodzice w Anielinku

Rodzice w naszym przedszkolu mają prawo do: zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale oraz z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu, uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, indywidualnych spotkań z...Czytaj więcej

Czas pracy

Czas pracy

Czas pracy Przedszkola 1.          Statut Przedszkola określa: 1)      Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku. 2)      Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony jest przez...Czytaj więcej