Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu

W toku doświadczeń i pracy z przedszkolakami wypracowane zostały w placówce pewne zasady, które obowiązują dzieci. Co roku we wrześniu spisywany lub ustalany i przypominany jest z całą grupą tzw. kontrakt lub umowa, która ma na celu wspólne określenie pewnych reguł współżycia w grupie przedszkolnej m.in. podczas zajęć w przedszkolu, zabaw na placu zabaw i zachowania w różnych pomieszczeniach przedszkolnych. Dzieci po spisaniu takiej umowy podpisują się pod nią własnoręcznie lub odrysowują swoją dłoń zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Jest to sprawdzony już od wielu lat dobry środek wychowawczy, który reguluje stosunki w grupie i wspólnie respektowane normy postępowania, jest to tym ważniejsze, że tworzą je same dzieci i to one same później pilnują się w ich przestrzeganiu.   

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIELINEK” 

LaughingW SALI PRZEDSZKOLNEJ;

 •      witamy się z Siostrą po wejściu do sali przez pozdrowienie chrześcijańskie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i podanie ręki, żegnamy się z Siostrą przy wyjściu z przedszkola przez podanie ręki, pozdrowienie chrześcijańskie „Szczęść Boże” i Siostra czyni na czole dziecka znak krzyża;
 •      pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
 •      dzielimy się tym, co mamy;
 •      mamy prawo do błędu;
 •      stosujemy zasadę „dziewczynka ma pierwszeństwo”
 •      mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
 •      nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
 •      używamy form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, a mówiąc słowo „przepraszam” podajemy rękę osobie, którą przepraszamy;
 •      okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
 •      chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
 •      nie wychodzimy z sali bez zgody Siostry, zgłaszamy wyjście do toalety;
 •      w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
 •      „Dzień ulubionych zabawek” jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
 •      nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz  żadnych zabawek służących do walki  takich jak miecze, szpady ...itd.;
 •      jak najlepiej spełniamy dyżury;
 •      zgłaszamy Siostrze wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
 •      zawiadamiamy Siostrę o zniszczonych zabawkach lub meblach;
 •      kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
 •      dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
 •      dbamy czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
 •      w czasie leżakowania „Żabek” zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
 •      zjadamy wszystko to co sami nałożyliśmy sobie na talerz podczas posiłku;
 •      zawsze gdy chce nam się pić możemy nalać wodę z dystrybutora tak jednak by nie przeszkadzało to innym w zajęciach;
 •      zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;    

LaughingW SZATNI

 •      nie wchodzimy w butach na kolorowy dywan;
 •      układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
 •      wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
 •      dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
 •      wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
 •      w czasie leżakowania „Żabek” w szatni zachowujemy się cicho;
 •      wychodząc całą grupą z przedszkola powierzamy się opiece Aniołów Stróżów odmawiając wspólnie modlitwę „Aniele Boży...”

LaughingW ŁAZIENCE

 •      zanim wejdziemy do toalety pukamy sprawdzając czy jest wolna i zamykamy za sobą drzwi;
 •      w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ jest to brak kultury osobistej;
 •      po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
 •      przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
 •      po każdym posiłku myjemy zęby;
 •      szczoteczki wkładamy do kubeczków włosiem do dołu by nie dotykały się ze szczoteczką sąsiada;
 •      dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mieć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu przynajmniej raz na dwa tygodnie;
 •      nie chlapiemy się wodą i nie bawimy światłem;
 •      po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

LaughingNA PLACU ZABAW

 •      nie wychodzimy poza plac zabaw;
 •      nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
 •      na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach – nogami w dół;
 •      nie jeździmy na rowerze po trawie, tylko po chodnikach;
 •      nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
 •      sprzątamy po sobie zabawki wkładając je do odpowiednich pojemników;
 •      zawiadamiamy Siostrę o zniszczonych zabawkach lub sprzętach na placu zabaw;
 •      śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemię; 

Oprócz wspólnie ustalanych z dziećmi zasad w prawie wewnętrznym przedszkola (statucie) określone są obowiązki dziecka, z którymi dzieci zostają także zapoznane. Do podstawowych obowiązków dziecka w naszym przedszkolu należy:

 1. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
 2. rzetelnie spełniać dyżury
 3. przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
 •          okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 •          używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
 •          pomagać dzieciom młodszym,c)      starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),

 • Artykuł pochodzi z pracy magisterskiej s. Teresity Owsiejko "Przedszkole Nniepubliczne - Anielinek - prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku" Warszawa 2005