Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Nieobecności dzieci w przedszkolu

 

Prosimy o informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Bezpośredni telefon do przedszkola to  22 779 – 00 – 80

Prosimy dzwonić od 7.00 – 9.00  zgłaszając nieobecność dziecka.

Nieusprawiedliwione jednodniowe nieobecności w danym dniu do godz. 9.00 nie będą odliczane od opłaty.

Przypominamy także, iż nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci chorych, gdyż są one zagrożeniem dla pozostałych przedszkolaków.... liczymy na Państwa odpowiedzialność nie tylko za swoje dziecko!!!