Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Jak pomagać dzieciom w uzyskaniu dojrzałości szkolnej? - część 5

 MATERIAŁY Z WARSZTATÓW DLA RODZICÓW O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ CZĘŚĆ 5

23.03.2011 r. g. 16.00

Jak pomagać dzieciom w uzyskaniu dojrzałości szkolnej?

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju dziecka. Wiadomości i umiejętności zdobyte w przedszkolu stanowią bardzo istotne podłoże do dalszego kształcenia. Dziecko uczy się poprzez zabawę. Dobra zabawa to inwestowanie w harmonijny i wielostronny rozwój dziecka. Rodzice powinni pamiętać że dziecko uczy się nie tylko obserwując świat, ale czynnie doświadczając tego, co je otacza. Pozwólcie dzieciom na eksperymenty i samodzielność. Zadbajcie o odpowiednie zabawki wspomagające rozwój (zabawki edukacyjne). Nie zapominajcie o tym że rozwój inteligencji dziecka jest ściśle związany z rozwojem ruchowym (codzienny pobyt na świeżym powietrzu ). Bardzo ważna jest obecność rodziców i ich aktywne uczestnictwo w zabawach dziecka, poświęcanie mu uwagi jest najcenniejszym wsparciem rozwoju.

Co możemy zrobić żeby wspieraćgotowość do nauki czytania i pisania u dziecka przedszkolnego. Właściwą naukę czytania powinien poprzedzaćokres ćwiczeń wstępnych.