Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Gotowość szkolna dziecka - materiały z warsztatów dla rodziców 23.03.2011

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY NA ZEBRANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 23.03.2011 r. g. 16.00 

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego oraz zadań jakie stawia przed nim szkoła. Oznacza osiągniecie odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalno – społecznego, który umożliwi dziecku udział w życiu szkoły oraz opanowaniu wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania.Podjęcie obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu dziecka. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka, do tej pory była to zabawa - teraz będzie to nauka, a osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka.