Anielek - Przedszkole Niepublicznie

O siostrach

Dom Generalny Zgromadzenia
znajduje się w Otwocku
przy ul. Reymonta 68/70
tel.  22 779 00 70
fax.  22 779 00 74

http://www.benedyktynki.pl/

O Zgromadzeniu w skrócie:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - zgromadzenie zakonne, habitowe.

Duchowość
Oparta na Regule św. Benedykta
 
Charyzmat
Charyzmatem Zgromadzenia jest uwielbienie
Boga w miłości Serca Jezusa przez modlitwę i pracę,
a szczególnie przez działalność opiekuńczo - wychowawczą.

Godło
Godłem Zgromadzenia jest krzyż św. Benedykta na tarczy,
a dewizą słowa: Pax Christi, umieszczone na wstędze pod tarczą.
 
Cel
Ogólnym celem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga
w myśl Reguły św. Benedykta:
Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony (RB 57,9)
 
Data i miejsce założenia
24 czerwca 1917 r. - Biała Cerkiew k. Kijowa (obecnie Ukraina)

Prawodawca
św. Benedykt z Nursji (480-547)

Matka Założycielka:
Jadwiga Józefa Kulesza (1859-1931)
 
 
 
 
 
"ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY"
/Reguła św. Benedykta 57,9/