Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Msza Święta

Msza Święta krok po kroku część 2 - "Rozmowa"

Rozmowa   Wersję książkową Fascynującego zaproszenia można zamówić na stronie wydawnictwa „Więź” Jednym z piękniejszych doświadczeń, jakie przyniosło mi życie, była szczera i głęboka rozmowa ze szczególnie mi bliskimi ludźmi. To wspaniałe móc rozmawiać...Czytaj więcej

Msza Święta krok po kroku część 18 "Święty"

Święty   Wersję książkową Fascynującego zaproszenia można zamówić na stronie wydawnictwa „Więź” Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię...Czytaj więcej

Msza Święta krok po kroku część 19 "Przeistoczenie"

Przeistoczenie   Wersję książkową Fascynującego zaproszenia można zamówić na stronie wydawnictwa „Więź” BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. [...] BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH...Czytaj więcej

Msza Święta krok po kroku część 22 "Doksologia"

Doksologia   Wersję książkową Fascynującego zaproszenia można zamówić na stronie wydawnictwa „Więź” Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogąc,y w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki...Czytaj więcej

Msza Święta krok po kroku część 23 "Ojcze Nasz"

Ojcze nasz   Wersję książkową Fascynującego zaproszenia można zamówić na stronie wydawnictwa „Więź” Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego...Czytaj więcej