Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Pobranie kart na nowy rok 2016/2017 dla dzieci uczęszczających już do przedszkola

 

UWAGA !!!


BARDZO PROSZĘ, ABY RODZICE, KTÓRZY CHCĄ POTWIERDZIĆ UCZĘSZCZANIE SWOICH DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA OD NOWEGO ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2016/2017 WYPEŁNILI POBRANĄ ZE STRONY KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

TERMIN SKŁADANIA KART WYZNACZONY JEST DO 29 LUTEGO 2016

NIEZŁOŻENIE KARTY W TERMINIE RÓWNOZNACZNE JEST Z AUTOMATYCZNĄ REZYGNACJĄ Z MIEJSCA I SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW OD WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

Przyjęcie dziecka od nowego roku szkolnego zależne jest w dużej mierze od współpracy rodziców z przedszkolem zgodnie z punktami ujętymi w Regulaminie Przedszkola (m.in. współpraca z przedszkolem nad wychowaniem dziecka, uczęszczanie raz w miesiącu na Msze Święte Przedszkolne, uczestnictwo rodziców w zebraniach przedszkolnych, nie przestrzeganie rozkładu dnia – spóźnianie się lub zbyt późne odbieranie dziecka do domu, terminowe uiszczanie opłat przedszkolnych).

Przypominamy, że jest możliwość nie przyjęcia dziecka od nowego roku, jeżeli rodzice nie współpracowali.

PO ZŁOŻENIU KART PRZEZ RODZICÓW RADA PEDAGOGICZNA BĘDZIE DECYDOWAŁA O PRZYJĘCIU DZIECKA OD NOWEGO ROKU!!!