Anielek - Przedszkole Niepublicznie

22.06.2014 Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według "lectio divina"

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
22 czerwca 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Rzekł Jeremiasz: "Słyszałem oszczerstwo wielu: 'Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!'. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: 'Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!'. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców".
Jr 20,1-13


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

W pierwszym, niedzielnym czytaniu spotykamy proroka Jeremiasza, który odsłania przed nami tajniki swych przeżyć. Widzimy człowieka zawieszonego niejako pomiędzy zwątpieniem a ufnością. Prorok wątpi, gdyż jest otoczony ludźmi, którzy pragną jego upadku. Pragną go zwieść, aby mieć powód do doniesienia na niego, dokonania na nim aktu zemsty. Prorok tym bardziej ubolewa, że wśród osób mu wrogich, nieprzychylnych są ci, którzy wydawali się być jego przyjaciółmi.

Prorok jednocześnie ufa, gdyż ma pełną świadomość Bożej opieki. Pan jest po jego stronie. Dlatego jego prześladowcy nie tylko nie zwyciężą, ale zostaną zawstydzeni, a ich hańba będzie miała wymiar ponadczasowy. Pan zna serca i nerki proroka, czyli jego sumienie, rozum, wnętrze. Pan wie, że on jest niewinny. Zna też serce i nerki jego przeciwników i wie, że ich knowania są przewrotne. Prorok ostatecznie wzywa do wysławiania Pana, który ratuje ubogiego z rąk złoczyńców.

Także w moim życiu pojawiają się chwile zwątpienia. I ja doświadczam bólu, kiedy rzekomi przyjaciele knują przeciw mnie, cieszą się z moich potknięć i upadków. Boli mnie każdy donos na moją osobę. Często, co mi pozostaje w takich przypadkach, to trwać wiernie przy Panu i modlić się za moich prześladowców. On doskonale wie, co kryje się w moim wnętrzu. Ostatecznie On mnie oczyści z zarzutów i uniewinni, a oblicza moich wrogów spalać się będą ze wstydu, chyba, że się wcześniej nawrócą, porzucą swoje knowania i wrócą na drogi prawości. Trzeba mi też pamiętać o codziennym dziękczynieniu wobec Pana, który ratuje ubogiego z rąk złoczyńców, troszczy się o swoje dzieci.

Pomodlę się za prześladowanych o dar wytrwania, umocnienia i za prześladowców (szczególnie tych, którzy nastają na moją osobę) o łaskę opamiętania i nawrócenia. Podziękuję Panu za troskę o moją osobę, o moje życie.


III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie,
w czas łaski, o Boże...
Ps 69,10.14


IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz;
dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą...
Jr 20,11

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej - www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________

Bezpłatna prenumerata medytacji:
www.katolik.pl/dane/wysylka/prenumerata.php

Teksty komentarzy liturgicznych i czytań:
http://www.katolik.pl/czytania-liturgiczne.html