Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Modlitwa

Zgromadzenie należy do wielkiej rodziny benedyktyńskiej. W związku z tym jego duchowość od początku jest kształtowana na Regule Św. Benedykta, której niejako dewizą stały się dobrze wszystkim znane słowa "ora et labora" - "módl się i pracuj". Nic więc dziwnego, że otwierając tekst naszych Konstytucji natrafimy na przepiękne rozwinięcie benedyktyńskiej myśli: "modlitwa i praca to jakby dwa ramiona Benedyktynki Misjonarki wznoszące się do Boga w hymnie uwielbienia" /Konstytucje nr 132/.

Idąc tym tropem zauważymy bardzo szybko, że najważniejszym punktem życia liturgicznego jest Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, do której niejako doprowadza Siostry monastyczna Liturgia Godzin, zasilana codziennym Lectio divina.

Można powiedzieć, że Msza święta - poprzedzona w programie dnia jutrznią i medytacją - jest takim punktem wyjścia, który daje siłę, by z Mocą z wysoka podjąć trud codzienności. Każda natomiast część modlitwy brewiarzowej - modlitwy za Kościół i z Kościołem - oraz studium Biblii jest również doskonałą okazją do pochylenia się nad tajemnicą spotkania Boga z człowiekiem w akcie modlitwy.