Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Informacja dla rodziców

 

Kochani!

Czas na Zielonym Przedszkolu wypełniony będzie wieloma atrakcjami i przyjemnościami.

 

Wyjazd przedszkolaków poza miejsce zamieszkania przyczynia się do:

  • wyrabiania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych;
  • budzenia zainteresowania pięknem i historią naszego kraju;
  • poznania krajobrazu, folkloru regionu górskiego w bezpośrednim kontakcie;
  • zrozumienia znaczenia aktywnego spędzania wolnego czasu;
  • rozwoju sprawności fizycznej dzieci.
  • poznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola;
  • kształtowania postawy zaradności i sprawnego wykonywania czynności samoobsługowych;
  • umiejętności aktywnego i łatwego nawiązywania kontaktu z innym środowiskiem niż środowisko rodzinne dziecka;
  • tworzenia więzi uczuciowej z grupą rówieśniczą oraz odkrywaniem uczucia radości z możliwości bycia z grupą rówieśniczą poza przedszkolem.
  • poczucia pewności siebie i przeświadczenia o umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych;

 

miejsce: USTROŃ 


termin: od
25 do 28 czerwca 2016 (całe 4 dni)