Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Odpowiedzi na prośbę o modlitwę

ODPOWIEDZI NA PROŚBĘ O MODLITWE W INTENCJI REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

DLA RODZICÓW 17-20.03.2013

 

 1. Obiecujemy pamięć w modlitwie - ss. benedyktynki z Jarosławia.

 

  2. Droga Siostro,

  zapewniam, że Siostry intencje będą ogarnięte naszą modlitwą i powierzone Panu tym usilniej, że temat rodziców i rodzin jest dziś sprawą wyjątkowej wagi; jest fundamentalny w życiu tych dzieci, które są powierzone opiece Sióstr. Niech Bóg otworzy serca tych "dorosłych", zwłaszcza tych, którzy nie zawsze są wystarczająco "dojrzali" do swojej roli i do odpowiedzialności za życie swoich dzieci. Niech Boże błogosławieństwo spoczywa na każdym trudzie i poświęceniu Sióstr.

  Z serdecznym pozdrowieniem i duchową łącznością w tym wielkopostnym czasie

  siostry karmelitanki bose

   

  3. + PAX.

   Pozdrawiamy serdecznie i otaczamy modlitwą powierzone nam intencje.

  Niech Dobry Bóg wspiera i błogosławi pełnią Swojego błogosławieństwa -
  - z darem modlitwy - wspólnota sióstr benedyktynek

   

  4. Pokój i Dobro!

  Zapewniamy o modlitwie.  Zawierzamy Bogu i Niepokalanej i ufamy!!!

  Z serdecznościami w Chrystusie - ss. bernardynki z Warty

   

  5. Szczęść |Boże, Obiecujemy nasza łączność w modlitwie o dobre owoce rekolekcji dla rodziców i szczególna modlitwę za rodzinę, która walczy o jedność. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że pomagacie rodzinom!!!! z modlitwą siostry z Karmelu w Suchej Hucie

   

  6. Deo gratias!

  Droga Siostro, będziemy modlić się w intencji rekolekcji Koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Niech Pan błogosławi i strzeże. siostry klaryski

   

  7. + Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie!

      Otrzymałyśmy intencję i zapewniamy o modlitwie. Niech Pan Jezus błogosławi. Siostry Klaryski z Bydgoszczy.

   

  8. No, wierzę że ważna i trudna jednocześnie inicjatywa. Ale potrzebna bardzo! To my się modlimy i niech Bóg Wam błogosławi! s. Grażyna

   

  9. +M Zapewniamy o naszej serdecznej modlitwie- siostry klaryski

   

  10.  + PAX!
  Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
  Serdecznie Siostrę pozdrawiamy i zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej
  przed Panem! Mniszki Benedyktynki

   

  11.  Obiecujemy naszą modlitwę. SS. Klaryski z Kęt

   

  12.  Szczęść Boże. Zapewniamy o modlitwie i pozdrawiamy. karmelitanki Z Oświęcimia

   

  13.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

   Zapewniamy o modlitwie. Szczęść Boże ! Siostry Klaryski z Sandomierza

   

  14.  Będziemy się modlić. Serdecznie Siostrę pozdrawiamy. Szczęść Boże! Kamedułki

   

  15.  Z zapewnieniem o modlitwie SS. Benedyktynki – Drohiczyn "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony"

   

  16.  otaczamy modlitwą prowadzących i uczestników, Pan niech pomnoży łaski. karmelitanki bose.

   

  17.  + Droga Siostro,
  zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci i duchowym towarzyszeniu w czasie rekolekcji. Niech łaska Ducha Świętego rozleje się w sercach wszystkich uczestników i prowadzących rekolekcje. z darem modlitwy s. Alicja OCD (karmel Kielce)

   

  18.  z darem modlitwy – klaryski

   

  19.  Pax et bonum,

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

  Droga Siostro,

  już od teraz będziemy pamiętać w codziennej modlitwie o rekolekcjach wielkopostnych dla rodziców przedszkolaków oraz o poleconym małżeństwie borykającym się z problemami.... Dziękujemy za modlitwę i serdecznie pozdrawiamy

  z Panem Bogiem siostry klaryski

   

  20.  Obiecuję modlitwę za rekolekcje! Pozdrawiam. Z Bogiem. Ks.  Wojtek

   

  21.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zapewniamy o naszej łączności w modlitwie. Mniszki Karmelitanki Bose

   

  22.  Modlimy się o dobre owoce rekolekcji dla wszystkich uczestników i

  prowadzących. Szczęść Boże! Siostry dominikanki

   

  23.  JEZU, UFAM TOBIE Serdecznie pozdrawiamy Kochaną Siostrę i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci w podanej nam intencji - niech światło i moc DUCHA ŚWIĘTEGO towarzyszy tym dniom rekolekcyjnym! UFNOŚCI  w  BOGU! Owocnego przeżycia Wielkiego Postu! Niech PAN błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi! siostry klaryski

   

  24.  Szczęść Boże !

  Modlimy się we wszystkich intencjach Siostry. Niech Duch Święty oraz Matka Boża zawsze pomagają Siostrze. z darem modlitwy, Siostry Anuncjatki,

   

  25.  Pokój i dobro! Droga Siostro Teresito! Obiecujemy naszą gorąca modlitwę przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie! Mniszki Klaryski Kapucynki, Przasnysz

   

  26.  +! Droga Siostro Teresito, zabieramy Was do naszej codziennej modlitwy. Szczęść Boże -Siostry dominikanki, Mniszki  Zakonu Kaznodziejskiego w Krakowie

   

  27.  Łączymy się w modlitwie – siostry

   

  28.  Szczęść Boże! Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci. Siostry Wizytki

   

  29.  Szczęść Boże! Zapewniamy o naszej modlitwie - niech rodziców i prowadzących rekolekcje Bóg obficie obdarza łaską swego Ducha siostry karmelitanki bose

   

  30.  Droga Siostro Teresito, Dziękujemy serdecznie za wiadomość i pragniemy zapewnić o modlitwie w przedstawionej nam intencji. Wielki Post rozpoczął się słowami św. Pawła: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2) – pobudzając naszą wiarę, że teraz możemy błagać z tym większą usilnością, bo Pan wysłuchuje nas i pragnie przychodzić z pomocą.

  Rok Wiary mobilizuje nas do wołania z wiarą i o przymnożenia wiary. Prosimy za wstawiennictwem Matki Bolesnej, która przez najcięższe doświadczenia przeszła mocą swego bezgranicznego zawierzenia Bogu, by trudności, które mogą zachwiać naszą wiarą, za łaską Bożą przyczyniły się do jej wzrostu i były miejscem doświadczenia potęgi Bożego Miłosierdzia.

  Modlimy się o to, trwając całą Wspólnotą na adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i błagając, aby był dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego, bo w tej łasce zawarte są wszystkie inne, których potrzebujemy w doczesnym życiu - nawrócenie, zdrowie, zgoda,  przebaczenie, miłość. Wierzymy, że Ojciec Niebieski, który wie, czego nam potrzeba, wejrzy na nasze modlitwy i da swym dzieciom to, co dobre.

  Życzymy wzrastania w wierze i zawierzeniu, że Boże zamiary są pełne pokoju, by zapewnić nam przyszłość, jakiej oczekujemy. Niech droga Wielkiego Postu przybliża ku Tajemnicy Paschalnej, w której od chwili chrztu jest zanurzone całe nasze życie.

  Z  zapewnieniem o modlitwie i siostrzanym, serdecznym  pozdrowieniem

  Pamiętamy Siostrę, kiedy to było,  jak Siostra u nas była! s. M. Margherita Siostry Mniszki Kamedułki z Tyszowiec

   

   

  31.  Wspieramy modlitwą to wielkie dzieło ducha i polecone intencje, pozdrawiają siostry norbertanki

   

  32.  Włączyłyśmy do naszych modlitw podaną intencję. Szczęść Boże. Siostry klaryski z Elbląga